NULL Regulamin sklepu - Sklep - karty GSM, E1, ISDN, centrele telefoniczne VoIP, bramki ISDN, telefon VoIP

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

close

Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy sklep.iptelekom.pl prowadzony jest przez firmę IPTELEKOM Michał Ludwiczak z siedzibą przy ulicy Dąbrowskiego 225/243 w Łodzi. Działalność ta prowadzano jest zgodnie z obowiązującym prawem.
REGON: 100599590
NIP: 728-241-36-90
2. Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
3. Zawartość sklepu internetowego sklep.iptelekom.pl stanowi ofertę w myśl kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
4. Oferta handlowa dotyczy produktów mających status "w magazynie".
5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

 

II . Składanie i realizacja zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego sklep.iptelekom.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty te wliczone są natomiast w kwotę pobrania.
2. Serwis sklep.iptelekom.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do sklep.iptelekom.pl Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

 • dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
 • co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną
 • koszty transportu
 • sposób płatności

4. Serwis sklep.iptelekom.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

 

III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail klienta.
2. W przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
3. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zajmówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem sklep.iptelekom.pl leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

 

IV . Dostarczanie zamówionych produktów

1. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Serwis sklep.iptelekom.pl zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towarów posiadających status "W magazynie" w terminie 48 godzin od momentu weryfikacji zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych. W przypadku wyboru płatności przelewem czas ten może się wydłużyć, gdyż realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero w chwili zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie.
2. Dla towarów o innym statusie dostępności niż "W magazynie" czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem, przybliżony termin oczekiwania na towar to 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Termin oczekiwania może się wydłużyć.
3. Chcąc zapewnić swoim Klientom szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów, serwis sklep.iptelekom.pl zleca ich doręczanie firmie DHL Servisco. Opłata za dostarczenie (koszt przesyłki) wynosi 16 zł niezależnie od formy płatności (przelew, pobranie itp.) Serwis sklep.iptelekom.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za doręczenie, umieszczając stosowną informację na swoich stronach.
4. Zamówione towary można także odebrać osobiście w siedzibie firmy w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 225/243. Odbiór możliwy jest dopiero po telefonicznym potwierdzeniu przez naszego pracownika, jego dostępności. W przypadku nie odebrania zamówienia w przeciągu 5 dni roboczych, towar wraca do magazynu a zmówienie jest anulowane.

 

V. Płatności

1. Serwis sklep.iptelekom.pl proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:

 • za pobraniem - kurierowi przy odbiorze przesyłki dla zamówień o wysokości do 5000 złotych,
 • przelewem - na konto dla zamówień o każdej wysokości
  Numer konta:
  78 1050 1461 1000 0090 6493 1083
  ING Bank Śląski S.A.
 • gotówka - przy odbiorze osobistym zamówień w siedzibie firmy w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 225/243

2. Dostępność niektórych form płatności może być uzależniona od wartości zamówienia.
3. Przy odbiorze osobistym i wybraniu płatności gotówką nie jest możliwa płatność kartą płatniczą.
4. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.


VI . Gwarancja i rękojmia

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
2. Reklamacje rozpatrywane są przez naszych dostawców w terminie 14 dni roboczych jednak może się zdarzyć, że ze względu na sprowadzenie części od producenta czas naprawy wydłuży się do 30 dni.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji gwarancji reklamowanego produktu, należy wysłać email na adres sklep(at)iptelekom.pl z informacją zawierającą: pełną nazwę produktu, numer faktury zakupu, numer zamówienia, opis uszkodzenia.
3. Reklamowany towar wysyłacie Państwo do nas na własny koszt.
Do przesyłki należy dołączyć kopię Faktury zakupu oraz opis uszkodzenia, w przypadku braku tych dokumentów reklamacja nie będzie uwzględniona.
4. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

VII . Zwroty towarów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką, materiały eksploatacyjne itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres: IPTELEKOM Michał Ludwiczak, ul. Dąbrowskiego 225/243, 93-231 Łódź
2. Towar podlega przyjęciu wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
3. Dział handlowy w ciągu 4 dni dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca.W ciągu 14 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.
4. Zwracany towar wysyłacie Państwo do nas na własny koszt, przyjmowane są tylko zarejestrowane przesyłki o których poinformowany został dział handlowy.

 

VIII . Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.


IX . Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności sklepu internetowego sklep.iptelekom.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
3. Serwis sklep.iptelekom.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian. Serwis sklep.iptelekom.pl zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu z wyraźnym oznaczeniem dokonywanych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.